Ing. Monika Chytilová

Master's thesis

Analýza firmy při řízení úvěrového rizika v komerčních bankách

Analysis of firm in credit risk management in commerical banks
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je analýza podniku v rámci řízení úvěrového rizika v komerčních bankách. První část se zaměřuje na druhy finančních rizik, zejména na úvěrové riziko, jeho příčiny a složky. Následující část se zabývá řízením úvěrového rizika na úrovni jednotlivých bankovních obchodů a nástroji, které má banka k dispozici při řízení úvěrového rizika. Zvláštní kapitoly jsou věnované úvěrovému …more
Abstract:
The subject of the thesis is the analysis of the company within the credit risk management in commercial banks. The first part is focused on the types of financial risks, in particular credit risks, its causes and components. The following part deals with the management of credit risk at the level of individual banking operations and with the instruments at bank’s disposal within the credit risk management …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2014
  • Supervisor: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavel Stavěl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance