Mgr. Robert Juhász

Master's thesis

Sexuální delikvence (výkon trestu, ochranná léčba a detence)

Sexual Delinquency (Enforcement, Procective Treatment and Detention)
Abstract:
Cílem práce nazvané "Sexuální delikvence" je komplexní pohled na problematiku sexuální delikvence. Je zde popsán výkon trestu, ochranná léčba a detence. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola popisuje pojmy parafilie, sexuální devianty, sexuální delikventy. Druhá kapitola pojednává o ochranných opatřeních. Zabývá se ochrannou léčbou ambulantní i ústavní. Je popsána relativně nová možnost …more
Abstract:
This thesis describes problems of sexual delinquency. This thesis is divided into four chapters. The aim of this thesis can be seen in setting terms to describe the characteristics of sexual delinquency, such as paraphilias, sexual deviance and sexual delinquency. Sexual delinquency is in the first chapter. The second chapter deals with enforcement, protective treatment and detention. A special treatment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2010
  • Supervisor: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
  • Reader: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta