Magdaléna Miturová

Master's thesis

Porovnání kalkulací ve výrobním podniku a v podniku poskytujícím služby

Comparison of costing methodology in manufacturing and in service providing companies
Abstract:
Cílem této diplomové práce je porovnání kalkulací ve výrobním podniku a v menšímpodniku poskytujícím služby. Teoretická část obsahuje poznatky vymezující základnípojmy, metody a principy manažerského účetnictví z oblasti kalkulací. Po představenívybraných podniků a charakterů činnosti jejich podnikání následuje analýza nákladů a jejich vztahu k procesu tvorby výkonů. V návaznosti na kalkulace jsou …more
Abstract:
The aim of this Diploma thesis is to compare costing methodology which are usuallyused in manufacturing and in service providing companies. The theoretical partsummarizes basic knowledge of management accounting, which is mainly focused oncosting. In the beginning of the practical part two real examples of companies areintroduced and main specifics of their businesses are presented. The main part containscosting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: Ondřej Matyáš
  • Reader: Libuše Šoljaková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77742