Bc. Lucie Stejskalová

Diplomová práce

Školní zralost u dětí při zápisu do 1. třídy základní školy

Children's school maturity at enrolment exam for first grade of elementary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku školní zralosti dětí při zápisu do 1. třídy základní školy. V první části byl proveden teoretický rozbor dané problematiky na základě přečtených a prostudovaných literárních pramenů, které se týkaly zejména školní zralosti a nezralosti, připravenosti dětí k nástupu na základní školu a dále také základních oblastí, které by měly být u zápisu posuzovány a zohledňovány …více
Abstract:
Thesis is focused on issue of children’s school maturity at enrolment exam for 1st grade of elementary school. The first part contains theoretical analysis of the issue based on information found in specialized literature, which is mostly connected to school maturity or immaturity, preparation of children for school attendance and also on basic areas, which should be considered and evaluated during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika