JUDr. Michaela Brandejská

Master's thesis

Princip dobré víry v zásadách mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a v Evropských principech smluvního práva

Good faith in UNIDROIT Principles and European principles of contract law
Abstract:
Práce rozebírá princip dobré víry v historickém kontextu, její funkce ve smluvních vztazích a dále postavení dobré víry jako občanskoprávní zásady, ze subjektivního a objektivního hlediska. Speciálně se práce věnuje principu dobré víry v předsmluvních vztazích. Vše doplňují praktické případy. Další části se věnují Zásadám mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a Evropským principům smluvního práva …more
Abstract:
The first part of the Thesis deals with the principle of good faith and its historical background, its functions in contractual realtions, its function as a civil law principle and its subjective and objective point of view. The principle is especially stressed with regard to precontractual relations. Each task is supplemented by practical cases. The next parts of the Thesis summarize the UNIDROIT …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2006
  • Supervisor: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta