Bc. Ivo Mareček

Diplomová práce

Výskyt syndromu vyhoření u příslušníků Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství Policie ČR kraje Vysočina

The Incidence of the Burnout Syndrom among the Police Officers of the Criminal Investigation Service of the Regional Police Directorate Vysočina
Anotace:
Práce se zabývá vlivem specifických rizikových faktorů (prediktorů) na míru vyhoření policistů, sloužících na Službě kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství Policie České republiky kraje Vysočina. Metodou teoretické analýzy dostupných informačních zdrojů je zpracován ucelený soubor poznatků poukazujících na ohrožení syndromem vyhoření v závislosti na věku, délce služby, životním stylu …více
Abstract:
This work deals with the influence of specific risk factors (predictors) to measure burnout of the officers serving on the Criminal Police and Investigation Service of the Regional Police Directorate Vysočina. The method of theoretical analysis of available information sources is processed by a comprehensive body of knowledge pointing to the danger of burnout syndrome depending on age, length of service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Eva Machů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mareček, Ivo. Výskyt syndromu vyhoření u příslušníků Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství Policie ČR kraje Vysočina. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe