Ing. Jana Marková

Disertační práce

Customer relationship management jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků

Customer relationship management, tool of improvement of company competitiveness
Anotace:
Díky výrazné změně spotřebního chování zákazníků zapříčiněné recesí hospodářství musí řada podnikatelských subjektů objevovat nové možnosti v boji o zákazníka. Více než jindy vystupuje do popředí především konkurenční výhoda, kterou lze posílit či získat prostřednictvím řízeného vztahu se zákazníkem, označovaného jako Customer Relationship Management. Řízení vztahu se zákazníkem (CRM) je komplexním …více
Abstract:
The important changes of consumer behaviour, caused by economy recession, press on business subjects to explore new ways to get costumers. This is the time, when competitive advantage gets important role. This advantage could be appreciated by controlling relationships with customers, called Customer Relationship Management. Customer Relationship Management (CRM) is complex solution of communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2013
Zveřejnit od: 30. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 11. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marková, Jana. Customer relationship management jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Liberec, 2013. disertační práce (Ph.D.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.9.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 9. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN