Bc. Tomáš Holubička

Bakalářská práce

Teaching Phonics at Czech Primary Schools

Teaching Phonics at Czech Primary Schools
Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku výuky základů fonetiky a fonetické abecedy anglického jazyka na prvním a druhém stupni základních škol v Ústeckém kraji. Pomocí dotazníkového šetření se snaží zjistit přístup a postoj vyučujících k této jazykovědné disciplíně na celkem dvaceti školách a zároveň zkoumá povědomí a znalosti žáků v této oblasti. Součástí práce je i analýza školních vzdělávacích programů …více
Abstract:
The thesis focuses on issues of teaching basics of phonetics and a phonetic alphabet of English language at primary and lower-secondary schools in the Ústí Region. With the help of a questionnaire survey, it tries to discover the approach and attitude of the teachers to this linguistic discipline in a total of twenty schools, and at the same time examines the awareness and knowledge of pupils in this …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/l5s7j/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Marie Machničová
  • Oponent: Mgr. Lenka Jašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě