Bc. Lukáš Vrba

Master's thesis

Akutní efekt statického a dynamického strečinku na vybrané silové výkony

Acute effect of static and dynamic stretching on the selected power performances
Abstract:
Naše diplomová práce má za cíl porovnat akutní efekt statického a dynamického strečinku na vybrané silové výkony. Pro praktickou část jsme vytvořili zásobník cviků statického i dynamického strečinku, který jsme aplikovali před samotným měřením. Získané výsledky jsme vyhodnotili a ověřili správnost hypotéz. V teoretické části práci se stručně zabýváme pohybovými schopnostmi a testováním pohybových schopností …more
Abstract:
Our thesis aims to compare the acute effects of static and dynamic stretching on the selected power performance. For practical part, we created a stack of static and dynamic stretching, which we applied before the measurement. The obtained results were evaluated and verified the hypothesis. The theoretical part briefly deal with physical abilities and testing of physical abilities. Most space is devoted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií