Petr Brabec

Master's thesis

Tabák a státní rozpočet

Tobacco and the state budget
Abstract:
Práce zkoumá vliv užívání, distribuce a výroby tabákových výrobků na příjmy a výdaje státního rozpočtu České republiky. V teoretické části jsou představeny jednak některé práce, které do současné doby problém tabáku zkoumají, jednak různé aspekty státního rozpočtu s tabákem spojené, a přináší tak teoretický základ nezbytný pro další práci. Hlavní část pak s ohledem na uvedený teoretický základ vyčísluje …more
Abstract:
This diploma thesis examines the influence of the use, distribution and production of tobacco products on the Czech Republic state budget. In the theory part it presents some works that have dealt with the problem of the tobacco up till now and also different aspects of the state budget that are linked to the tobacco. Thus, it brings the theoretical background necessary for further work. The main part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2011
  • Supervisor: Vendula Běláčková
  • Reader: Pavel Písař

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23625