Theses 

Moderní marketingové trendy a jejich využití na Zimních olympijských hrách v Soči – Jana Piterková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana Piterková

Diplomová práce

Moderní marketingové trendy a jejich využití na Zimních olympijských hrách v Soči

Modern Marketing Trends and their exploitation during Sochi Winter Olympic Games

Anotace: Diplomová práce definuje jednotlivé moderní marketingové trendy a poskytuje dostatečně odborné informace k plnému pochopení tématu. Cílem diplomové práce je analyzovat, jak byly využity moderní marketingové trendy na ZOH v Soči. První část je zaměřena na teorii moderních marketingových trendů, jejich vzájemné souvislosti, charakteristiku, výhody a nevýhody jejich použití. Jednotlivé moderní trendy jsou přehledně vysvětleny prostřednictvím konkrétních příkladů z praxe. Druhá část přibližuje výše jmenované trendy v praxi. V práci byly vybrány, popsány a zhodnoceny nalezené marketingové trendy, které byly realizovány na ZOH v Soči. Analýzou moderních marketingových trendů na ZOH v Soči 2014 bylo zjištěno, že moderní trendy byly využity společnostmi, které nebyly oficiálními sponzory ZOH. Na ZOH v Soči se vyskytlo virální sdělení šířené účastníky ZOH. Dále byl olympioničkou použit buzz marketing. V guerilla marketingu společnosti kritikou antihomosexuálního zákona parazitovaly na ZOH. Ambush marketéři využili chyb při zahajovacím ceremoniálu, putování olympijské pochodně a jiných olympijských symbolů. Product placement byl použit na zahajovacím ceremoniálu. Mobilní marketing prezentovaly mobilní aplikace. Internetový marketing byl zastoupen oficiálními webovými stránkami MOV. Event marketing použil ČOV.

Abstract: Thesis defines different modern marketing trends and provides sufficient level of information needed to fully understand the topic. The aim of presented thesis is to analyze the way modern marketing trends were exploited during Sochi Winter Olympics. First part is concentrated on theory of modern marketing trends, their relations, characteristics, pros and cons of their applications. Each modern trend is clearly explained by real world example. Second part introduces above mentioned trends in particular applications. Marketing trends used during Sochi Winter Olympics were identified, described and evaluated in thesis. By analysis of modern marketing trends of 2014 Sochi Winter Olympics, it was discovered fact, that modern marketing trends were utilized by companies outside official sponsors. Viral communications were distributed by Winter Olympics participants. One of the olympic competitors used buzz marketing. Anti-homosexual laws were target of guerilla marketing of some companies. Ambush marketing was aimed towards opening ceremony and torch relay mishaps. There was product placement during opening ceremony. Mobile marketing was represented by mobile apps. Internet marketing was represented by IOC webpages. COC utilised event marketing.

Klíčová slova: virální marketing, buzz marketing, guerrilla marketing, ambush marketing, WOM, Soči, ZOH 2014

Keywords: guerrilla marketing, buzz marketing, WOM, ambush marketing, viral marketing, Sochi, Olympic Games 2014

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Pavel Král
  • Oponent: Stanislav Tripes

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55972

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:51, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz