Ing. Silvia Balejčíková

Bachelor's thesis

Efektivita nástrojů výběrového řízení ve vybraném podniku

Effectiveness of the recruitment and selection tools in a specific company
Abstract:
The subject of this thesis is the process of recruitment and selection of employees, and the evaluation of this process. The theoretical part of the thesis describes individual parts of the process – identification of the need to hire new employees, methods of sourcing and selecting employees, and the final decision. Conclusion of the theoretical part deals with the options of evaluation of the process …viac
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce je proces získavania a výberu pracovníkov a hodnotenie jeho efektivity. Teoretická časť práce približuje jednotlivé časti tohto procesu, od identifikácie potreby prijatia nového pracovníka, cez metódy získavania a výberu až po záverečné rozhodnutie. V závere teoretickej časti sú opísané možnosti hodnotenia efektivity výberového konania. V praktickej časti práce je priblížené …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedúci: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta