Magda Pecnová

Bachelor's thesis

Osvojování druhého jazyka. Teorie osvojovaní druhého jazyka – porovnání z hlediska jazykového transferu z rodného jazyka.

Second Language Acquisition. Linguistic theories of Second Language Acquisition – a comparison in terms of native language transfer.
Abstract:
Tato práce se zabývá porovnáním tří teoretických koncepcí osvojování druhého jazyka z pohledu jazykového transferu z rodného jazyka. V práci jsou nejprve objasněny pojmy týkající se osvojování druhého jazyka a stručně zmíněny některé faktory, které se na tomto procesu podílejí. Další část práce je pak věnována popisu tří vybraných teorií osvojování druhého jazyka, přičemž klíčovým tématem je jazykový …more
Abstract:
This dissertation presents a comparison of three theoretical concepts of second language acquisition in terms of native language transfer. The work first clarifies some terms concerning second language acquisition and briefly mentions some other factors influencing the process of second language acquisition. The following part of the work is focused on the description of three theories of second language …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 9. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 9. 2012
  • Supervisor: Doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
  • Reader: PaedDr. Dana Hánková, Dip.RSA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College