Ondřej KAČÁN

Diplomová práce

SECOND LANGUAGE ACQUISITION

SECOND LANGUAGE ACQUISITION AND ITS CLASSROOM APPLICATION
Abstract:
This thesis deals with grammar school students´ awareness of second language acquisition. The work examines six different SLA theories based on reputable authors, and investigates the students´ level of agreement with them. The examined theories are as follows: Behaviorist Theory, Nativist Theory, Creative Construction Theory, Natural Approach, Interlanguage and its Psycholinguistic Aspects.The result …více
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá obecné povědomí žáků středních škol o teoriích, možnostech a postupech osvojování druhého jazyka. Práce obsahuje popis některých základních teorií SLA, na které navazuje praktický výzkum formou dotazníku vyplněného žáky gymnázia. Cílem bylo zjistit celkovou informovanost žáků a nalézt body na které je třeba se v budoucnu zaměřit. Práce nadále obsahuje návrhy na možné využití …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAČÁN, Ondřej. SECOND LANGUAGE ACQUISITION. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / AJ-Ps