Zuzana Kolková

Bachelor's thesis

Využití Citizen Journalism v nevládních neziskových organizacích

Use of Citizen Journalism in non-government non-profit organizations
Anotácia:
Práce se zabývá možností propojení citizen journalism s nevládními neziskovými organizacemi z důvodu nízkého povědomí o těchto sdruženích u veřejnosti. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou zásadní pro bakalářskou práci. Je vysvětleno, co je citizen journalism, jak vznikl a jak je propojen s online žurnalistikou. Dále definuje autorka základní problematiku průniku NNO do klasických …viac
Abstract:
This thesis deals with a possibility of connecting citizen journalism with non-governmental non-profit organizations due to lack of public knowledge of these organizations. Firth part of the thesis explains basic terms that are fundamental for this thesis. Here is explained what is citizen journalism, its origin and connection to online journalism. The term non-governmental non-profit organization …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedúci: Václav Šubrta
  • Oponent: Antonín Pavlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23112