Karel MÜLLER

Bakalářská práce

Syntéza řeči s animací obličeje

Speech synthesis with face animation
Anotace:
V této práci rozeberu základní pojmy z oblasti neuronových sítí, podám soupis metod syntézy audiovizuální hlavy, navrhnu perspektivní metodu syntézy audiovizuální hlavy, připravím data pro experimenty, experimentálně ověřím základní funkčnost metody, zhodnotím výsledky a doporučím další směr budoucí práce.
Abstract:
In this thesis, I will analyze the basic concepts from the field of neural networks, I will give a list of audiovisual head synthesis methods, I will propose perspective method of audiovisual head synthesis, I will prepare data for experiments, experimentally verify the basic functionality of the method, evaluate results and recommend the next direction of future work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Zelinka, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÜLLER, Karel. Syntéza řeči s animací obličeje. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Kybernetika a řídicí technika / Umělá inteligence a automatizace