Bc. Petra Feberová

Bakalářská práce

Informovanost dívek ve věku od 13 - 15 let o karcinomu děložního čípku

Cervical cancer awareness in girls aged 13 - 15 years old
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Informovanost dívek ve věku od 13-15 let o karcinomu děložního čípku“ je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá termínem informovanost vzhledem k dnešní generaci dívek a možnosti zvýšení povědomí ohledně karcinomu děložního čípku, dále se zabývá etiologií nádorových změn, primární prevencí, screeningem karcinomu děložního hrdla a klinickým obrazem a terapií prekanceróz …více
Abstract:
Bachelor thesis „Cervical cancer awareness in girls aged 13-15 years old“ is divided into two parts. The theoretical part deals with the term awareness and todayˈs generation of girls and the possibility of increasing awareness of cervical cancer, then it discusses the etiology of cancer, primary prevention, clinical manifestations and therapy of precancerous changes and cancerous lesions. The analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta