Bc. Kateřina Hrnčířová

Master's thesis

Bezpečnost jako sociální systém, sektory bezpečnosti a jejich funkce

Security as a Social System, Security Sectors and Their Functions
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti. Práce analyzuje a řeší vše, co je s bezpečností spojené a blízké. V teoretické části se nacházejí základní pojmy úzce související s bezpečností. Cílem této diplomové práce je především proniknout do této složité problematiky. V práci se pojednává o bezpečnosti jako sociálním systému, sektorech a funkcích bezpečnosti. Závěr této práce je zaměřen …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the problems of the Security. The thesis analyzes and solves everything what is connected with security. In the beginning are defined basic concepts closely related to security. The aim of this diploma thesis is primarily to understand the complicated issues of this topic. The diploma thesis deals with security as a social system, security sectors and their functions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2019
  • Supervisor: prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.
  • Reader: PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní