Tereza BERÁNKOVÁ

Master's thesis

Dozor nad samostatnou působností obcí se zaměřením na vydávání obecně závazných vyhlášek obcí

Supervision over municipalities
Abstract:
V diplomové práci na téma "Dozor nad samostatnou působností obcí se zaměřením na vydávání obecně závazných vyhlášek obcí" je řešena problematika vydávání obecně závazných vyhlášek obcí v samostatné působnosti a posuzování zákonnosti těchto obecně závazných vyhlášek s ohledem na jejich obsah a proces vydávání a to ze strany Ministerstva vnitra ČR a následně Ústavního soudu ČR. Diplomová práce dále shrnuje …more
Abstract:
In the thesis "Supervision of independent competence of municipalities, focusing on the issue generally binding municipal ordinances" approaches the problem of issuing generally binding municipal ordinances under independent comptetence and assesing the legality of these generally binding regulations with regard to their content and the process of the issuing by the Ministry of Interior and subsequently …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BERÁNKOVÁ, Tereza. Dozor nad samostatnou působností obcí se zaměřením na vydávání obecně závazných vyhlášek obcí. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law