Tereza BERÁNKOVÁ

Master's thesis

Dozor nad samostatnou působností obcí se zaměřením na vydávání obecně závazných vyhlášek obcí

Supervision over municipalities
Anotácia:
V diplomové práci na téma "Dozor nad samostatnou působností obcí se zaměřením na vydávání obecně závazných vyhlášek obcí" je řešena problematika vydávání obecně závazných vyhlášek obcí v samostatné působnosti a posuzování zákonnosti těchto obecně závazných vyhlášek s ohledem na jejich obsah a proces vydávání a to ze strany Ministerstva vnitra ČR a následně Ústavního soudu ČR. Diplomová práce dále shrnuje …viac
Abstract:
In the thesis "Supervision of independent competence of municipalities, focusing on the issue generally binding municipal ordinances" approaches the problem of issuing generally binding municipal ordinances under independent comptetence and assesing the legality of these generally binding regulations with regard to their content and the process of the issuing by the Ministry of Interior and subsequently …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2016
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERÁNKOVÁ, Tereza. Dozor nad samostatnou působností obcí se zaměřením na vydávání obecně závazných vyhlášek obcí. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law