Bc. Lucie Nesládková

Diplomová práce

Krizový management v přeshraničních vztazích

Crisis management in cross-border relations
Anotace:
Po roce 1989 se v souvislosti s demokratizačním procesem ve střední Evropě začíná intenzivně rozvíjet přeshraniční spolupráce mezi pohraničními regiony sousedních zemí. Jednou z nejdůležitějších oblastí této spolupráce se stal krizový management. Zvláště v horských oblastech je důležitá pomoc přes hranice při požárech, povodních, průmyslových haváriích i kritických zdravotních stavech občanů. Tato …více
Abstract:
After 1989, in connection with the democratization process in Central Europe begins to intensively develop cross border cooperation between border regions of neighboring countries. One of the most important areas of cooperation became crisis management. Especially in mountainous areas is important assistance across the border in fires, floods, industrial accidents and critical health of citizens. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa