Mgr. Jolana Ševčíková

Diplomová práce

Souvislosti mezi štěstím, sociální oporou a vztahovou vazbou a jejich specifika u majitelů psů

The Relationship Between Happiness, Social Support and Attachment and Their Specifics in Dog Owners
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vztahy mezi štěstím, sociální oporou a vztahovou vazbou a popisuje, jak mohou tyto komponenty souviset s vlastnictvím psa. V teoretické části shrnujeme základní dosavadní poznatky z těchto oblastí a zaměřujeme se na představení většího množství zahraničních studií, kde si jako předmět zkoumání vybrali výhody plynoucí z vlastnictví domácích mazlíčků a charakteristiky jejich …více
Abstract:
This master thesis deals with relationships between happiness, social support and attachment and describes how these components can be interrelated to owning a dog. In the theoretical part, we summarize basic existing knowledge about these topics while focusing on bringing in a larger amount of foreign studies that were focused on benefits of pet-owning and on characteristics of the pet-owners. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eliška Čejková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta