Mgr. Dominika Stuchlíková

Diplomová práce

Insolvenční řízení a jeho důsledky pro obchodní korporaci

Insolvency Proceedings and their Impacts on Corporations
Anotace:
Diplomová práce se věnuje důsledkům, jež přináší jednotlivé fáze insolvenčního řízení obchodní korporaci, členům jejích orgánů a společníkům, akcionářům či členům družstva. Práce zobrazuje, jak jsou přesouvána jednotlivá oprávnění a povinnosti z rukou statutárního orgánu do rukou insolvenčního správce a případně i věřitelů, zejména pak dispoziční oprávnění k majetkové podstatě. Poukázáno je také na …více
Abstract:
This thesis deals with impacts that brings the different phases of the insolvency proceedings to a business corporation, the members of its organs and partners, shareholders or members of the cooperative society. The thesis shows how individual rights and obligations are moved from the hands of the statutory body to the hands of the insolvency administrator and possibly to the hands of the creditors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta