Pavel JEDLIČKA

Bachelor's thesis

Předzpracování medicínských obrazů pro následnou segmentaci

Image preprocessing for further segmentation
Abstract:
Úkolem této práce je prozkoumat a porovnat metody předzpracování digitálního obrazu. Dále pak vybrat vhodné metody pro práci s medicínskými obrazy formátu DICOM. Mezi zkoumané metody patří metody filtrace obrazu a detekce hran v obraze. Účelem je nalezení vhodné kombinace těchto metod pro následnou segmentaci obrazů a jejich další zpracování.
Abstract:
Aim of this thesis is to study and compare methods of digital image preprocessing and to choose suitable methods to work with medical images in DICOM format. Researched methods are the methods of image filtration and detection of edges in the image. Purpose of this thesis is finding suitable combinations of these methods for subsequent image segmentation and its further processing.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Tomáš Ryba

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JEDLIČKA, Pavel. Předzpracování medicínských obrazů pro následnou segmentaci. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / field:
Applied Sciences and Computer Engineering / Cybernetics and Control Engineering