Bc. Marco Banti

Diplomová práce

Marketingová strategie nového produktu

Marketing strategy of a new product
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je formulovat marketingová doporučení a inovace v rámci marketingové strategie nového produktu. Dílčím cílem je zpracovat problematiku tvorby marketingové strategie, segmentace a marketingového mixu, provést analýzy, které povedou k formulaci doporučení v oblasti marketingové strategie studentského účtu G2.2 u Komerční banky, definovat tato doporučení a sestavit rozpočet …více
Abstract:
The diploma thesis aims primarily to formulate marketing recommendations and innovations within the marketing strategy of a new product. The operational objective is to handle the issue of marketing strategy, segmentation and marketing mix, perform analyses that will lead to the formulation of suggestions for marketing strategy of Komerční banka student account G2.2, define these suggestions and create …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Lenka Procházková
  • Oponent: PaedDr. Jan Polák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management