Bc. Monika KUMSTOVÁ

Master's thesis

Faktory snižující kvalitu životního prostředí ve městě: případová studie Turnova

Factors decreasing environmental quality in a city: case study of Turnov
Abstract:
Cílem předložené práce bylo zjistit, které faktory snižující kvalitu životního prostředí v Turnově jeho obyvatelé na základě subjektivního vnímání identifikují a následně i jakou míru závažnosti jim připisují. Pro získání výsledků byla využita kombinace kvalitativních a kvantitativních metod. Výsledky strukturovaných rozhovorů s obyvateli města odhalily 41 hlavních problémů, jejichž závažnost byla …more
Abstract:
The aim of this thesis was to find out which factors decreasing the environmental quality in Turnov its inhabitants identify on the basis of subjective perception and consequently also the degree of seriousness attributed to them. To obtain the results, a combination of qualitative and quantitative methods was used. The results of structured interviews with the city's inhabitants had revealed 41 major …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUMSTOVÁ, Monika. Faktory snižující kvalitu životního prostředí ve městě: případová studie Turnova. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta