Bc. Monika KUMSTOVÁ

Master's thesis

Faktory snižující kvalitu životního prostředí ve městě: případová studie Turnova

Factors decreasing environmental quality in a city: case study of Turnov
Anotácia:
Cílem předložené práce bylo zjistit, které faktory snižující kvalitu životního prostředí v Turnově jeho obyvatelé na základě subjektivního vnímání identifikují a následně i jakou míru závažnosti jim připisují. Pro získání výsledků byla využita kombinace kvalitativních a kvantitativních metod. Výsledky strukturovaných rozhovorů s obyvateli města odhalily 41 hlavních problémů, jejichž závažnost byla …viac
Abstract:
The aim of this thesis was to find out which factors decreasing the environmental quality in Turnov its inhabitants identify on the basis of subjective perception and consequently also the degree of seriousness attributed to them. To obtain the results, a combination of qualitative and quantitative methods was used. The results of structured interviews with the city's inhabitants had revealed 41 major …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedúci: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUMSTOVÁ, Monika. Faktory snižující kvalitu životního prostředí ve městě: případová studie Turnova. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta