Bc. Dorota Konečná

Diplomová práce

Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky

Internal control system of the company
Anotace:
Cílem diplomové práce na základě analýzy vnitřního kontrolního systému v účetnictví a vnitřních účetních směrnic v konkrétním podniku určit slabé stránky systému, navrhnout změny, které povedou k jejich odstranění a zrevidovat směrnice podniku. Teoretická část práce bude obsahovat vymezení vnitřních účetních směrnic, jejich tvorbu a konkrétní systém ve vztahu k účetnictví. V praktické části bude provedena …více
Abstract:
The aim of the thesis will be based on the analysis of internal control system in accounting and internal accounting directives in the company to determinate the weaknesses of the system and suggest changes that will lead to elimination. The theoretical part will contain definition of internal accounting directives, their creation and specific system in relation to accounting. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/sm8wi/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management