Bc. Dorota Konečná

Master's thesis

Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky

Internal control system of the company
Abstract:
Cílem diplomové práce na základě analýzy vnitřního kontrolního systému v účetnictví a vnitřních účetních směrnic v konkrétním podniku určit slabé stránky systému, navrhnout změny, které povedou k jejich odstranění a zrevidovat směrnice podniku. Teoretická část práce bude obsahovat vymezení vnitřních účetních směrnic, jejich tvorbu a konkrétní systém ve vztahu k účetnictví. V praktické části bude provedena …more
Abstract:
The aim of the thesis will be based on the analysis of internal control system in accounting and internal accounting directives in the company to determinate the weaknesses of the system and suggest changes that will lead to elimination. The theoretical part will contain definition of internal accounting directives, their creation and specific system in relation to accounting. In the practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2020
  • Supervisor: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Silesian University in Opava

School of Business Administration in Karvina

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management