Terezie Zárubová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Etická dilemata v sociální práci se seniory

Abstract:
Tato absolventská práce se zabývá etickými dilematy, které se objevují v sociální práci se seniory. Cílem je navrhnout systematický postup způsobu řešení etických dilemat. Teoretická část práce se odkazuje jak na možnosti předcházení etických dilemat prostřednictvím specifických metod práce se seniory, tak na možnosti řešení etických dilemat za pomoci Etického kodexu asociace vzdělavatelů sociální …more
Abstract:
This graduate thesis deals with ethical dilemmas that appear in social work with the elderly. The aim is to propose a systematic approach of how ethical dilemmas are addressed. The theoretical part of the thesis refers both to the possibilities of preventing ethical dilemmas through specific methods of work with the elderly, as well as to the possibilities of solving ethical dilemmas with the help …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.
  • Reader: ThLic. Michal Umlauf

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc