Bc. et Bc. Tereza Halačková

Diplomová práce

Traducción audiovisual de mexicanismos en la serie La Casa de las Flores

Audiovisual translation of mexicanisms in the series La Casa de las Flores
Abstract:
This master's thesis deals with the translation of Mexicanisms in the series “La Casa de las Flores” (2018), by the Mexican director Manolo Caro. The object of analysis are Mexicanisms appearing in the black-comedy drama series. We examine whether the terms and expressions are translatable into the target language, in our case English and Czech. And also, what type of translation strategy was used …více
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá překladem mexických výrazů v seriálu La Casa de las Flores (2018) od mexického režiséra Manola Cara. Předmětem analýzy jsou mexické výrazy objevující se v tomto tragikomickém seriálu. Na výrazech zkoumáme, zda jsou přeložitelné do cílového jazyka, v našem případě do angličtiny a češtiny. A také jaký typ překladatelské strategie byl zvolen pro jejich překlad …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2024
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta