Bc. Karyna Babkova

Bachelor's thesis

The comparison of the sound system of British and American Standard English, and the analysis of the pronunciation of German Deutsche Welle reporters

The comparison of the sound system of British and American Standard English, and the analysis of the pronunciation of German Deutsche Welle reporters
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je popsat a porovnat fonetický systém britské a americké angličtiny a pomocí poslechové metody zjistit, které variantě angličtiny dávají přednost bilingvní a nerodilí mluvčí angličtiny. První část práce popisuje historický vývoj a dvě standardní variety anglického jazyka. V druhé části je představen fonetický popis britské a americké angličtiny z artikulačního hlediska a …more
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to describe and compare the phonetic system of British and American English and with the help of the listening method to discover which Standard English is preferable by bilingual and non-native speakers of English. The first part of the thesis describes the historical development of the English language and two Standard English Forms. The second part introduces …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 7. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2018
  • Supervisor: PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta