Ing. Bc. Tomáš Hebelka

Master's thesis

Stochastické modely neuronové aktivity

Stochastic neuronal models
Abstract:
V této práci se věnujeme stochastickým modelům jediného neuronu, konkrétně Steinovu modelu a Ornstein-Uhlenbeckovu modelu v základní verzi a ve verzi s mezemi. Neuron zde chápeme jako jednotku s vnitřním stavem, daným elektrickým napětím, vstupy od sousedních neuronů, které toto napětí mění, a jediným výstupem, který je napojen na vstupy dalších sousedů a je aktivován, dosáhne-li napětí určitého prahu …more
Abstract:
In this work we focus on stochastic models of single neuron, specifically Stein model and Ornstein-Uhlenbeck model in the basic version and a version with boundaries. Neuron is understood here as a unit with an internal state given by electric voltage, inputs from neighboring neurons that this voltage change, and a single output which is connected to inputs of other neighbors and is activated if the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.
  • Reader: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta