Ing. Bc. Tomáš Hebelka

Diplomová práce

Stochastické modely neuronové aktivity

Stochastic neuronal models
Anotace:
V této práci se věnujeme stochastickým modelům jediného neuronu, konkrétně Steinovu modelu a Ornstein-Uhlenbeckovu modelu v základní verzi a ve verzi s mezemi. Neuron zde chápeme jako jednotku s vnitřním stavem, daným elektrickým napětím, vstupy od sousedních neuronů, které toto napětí mění, a jediným výstupem, který je napojen na vstupy dalších sousedů a je aktivován, dosáhne-li napětí určitého prahu …více
Abstract:
In this work we focus on stochastic models of single neuron, specifically Stein model and Ornstein-Uhlenbeck model in the basic version and a version with boundaries. Neuron is understood here as a unit with an internal state given by electric voltage, inputs from neighboring neurons that this voltage change, and a single output which is connected to inputs of other neighbors and is activated if the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta