Jitka Neitzelová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Porucha příjmu potravy aneb boj o život

Abstract:
Práce, se kterou Vás chci seznámit, je o poruchách příjmu potravy. Tato absolventská práce obsahuje problematiku PPP od historie, kde je zařazen již doktor Galen, po současnost, kam patří vynikající lékaři jako MUDr. F.D. Krch a MUDr. H. Papežová. V prvních dvou kapitolách se zabývám kultem ženské krásy a její historií. V dalších teoretických kapitolách uvádím příznaky, projevy, příčiny a léčbu tohoto …more
Abstract:
The work which I want to introduce you with is about eating disorder. This graduate work contains issues of eating disorders from history, where can be found dr. Galen, to nowadays, where belongs excellent doctors as F.D.Krch and H.Papežová. In the first two chapters I deal with cult of female beauty and its history. In the following theoretical chapters I mention signs, symptoms, causes and treatment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 8. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 10. 2012
  • Supervisor: PhDr. Vladimír Mašát
  • Reader: Mgr. Lucie Hubertová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Institute of Social Pedagogy and Theology

vyšší odborný program / field:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie