Barbora Čechová

Bakalářská práce

Poruchy příjmu potravy u mladistvých - anorexie, bulimie

Eating Disorders in Adolescents - Anorexia, Bulimia
Anotace:
Práce se zabývá poruchami příjmu potravy. Popisuje historii poruch příjmu potravy, rizikové faktory pro vznik a také zdravotní komplikace, které jsou s onemocněním spojeny. Dále se práce zabývá léčbou, ošetřovatelskou péčí a režimem po akutní fázi onemocnění. Práce představuje dvě základní skupiny poruch příjmu potravy mentální anorexii a mentální bulimii. Cílem práce je zjistit informovanost mladistvých …více
Abstract:
The thesis deals with eating disorders. It describes the history of eating disorders, risk factors for the development and health complications that are associated with the disease. Furthermore, the work deals with the treatment, nursing care and regime after the acute phase of the disease. The thesis presents two basic groups of eating disorders anorexia nervosa and bulimia. The aim is to find out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Verešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čechová, Barbora. Poruchy příjmu potravy u mladistvých - anorexie, bulimie. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra