Bc. Eva Nečasová

Master's thesis

Implementace tematiky migrace do hodin výchovy k občanství

Implementation of migration in civics lessons
Abstract:
Cílem diplomové práce je zmapovat, jakým způsobem je možné začlenit problematiku migrace do hodin výchovy k občanství na základní škole. Tohoto cíle je dosaženo splněním tří dílčích úkolů. V teoretické části práce jsou shrnuty metody vhodné pro výuku migrace. V praktické části je provedena obsahová analýza nejpoužívanějších učebnic výchovy k občanství s ohledem na téma migrace. Na závěr tato práce …more
Abstract:
The main purpose of this thesis is to explore the appropriate way of incorporating the matter of migration into the civics classes at primary school. The thesis consists of three main tasks. In the theoretical part, there is the summary of tried and tested methods suitable for teaching about migration. The practical part contains content analysis of the most frequent civics textbooks with the emphasis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2021
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Michal Škerle

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta