Bc. Eva Nečasová

Master's thesis

Implementace tematiky migrace do hodin výchovy k občanství

Implementation of migration in civics lessons
Anotácia:
Cílem diplomové práce je zmapovat, jakým způsobem je možné začlenit problematiku migrace do hodin výchovy k občanství na základní škole. Tohoto cíle je dosaženo splněním tří dílčích úkolů. V teoretické části práce jsou shrnuty metody vhodné pro výuku migrace. V praktické části je provedena obsahová analýza nejpoužívanějších učebnic výchovy k občanství s ohledem na téma migrace. Na závěr tato práce …viac
Abstract:
The main purpose of this thesis is to explore the appropriate way of incorporating the matter of migration into the civics classes at primary school. The thesis consists of three main tasks. In the theoretical part, there is the summary of tried and tested methods suitable for teaching about migration. The practical part contains content analysis of the most frequent civics textbooks with the emphasis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Škerle

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta