Bc. Dominika VEČERKOVÁ

Master's thesis

Mužská identita a otcovství. Je současný otec jiný, než byl jeho otec?

Male identity and paternity. Is the current father different from his father?
Abstract:
V naší diplomové práci si klademe za cíl zmapovat problematiku mužské identity a otcovství. V teoretické části se zabýváme krizí mužské identity, proměnami mužské role, věnujeme se otázce otcovství jako jedné z nejdůležitějších mužských rolí a popisujeme fenomén tzv. nového otcovství. Ve výzkumné části pak předkládáme kvalitativní studii, ve které se snažíme analyzovat a popsat rozdíly mezi současným …more
Abstract:
This paper aims to provide information about the male identity and paternity. The theoretical part deals with the male identity crisis, the changes of the masculine role, it consults the matter of paternity as one of the most important male roles and describes the phenomenon of the new paternity. The empirical part provides a qualitative study with an analysis and description of current differences …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2012
Accessible from:: 29. 3. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VEČERKOVÁ, Dominika. Mužská identita a otcovství. Je současný otec jiný, než byl jeho otec?. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 29. 3. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Philosophical Faculty

Master programme / field:
Psychology / Psychology

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 5dam6a 5dam6a/2
29/3/2012
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
29/3/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.