Bc. Veronika Příplatová

Bakalářská práce

Identifikace potřeb, požadavků a očekávání zákazníků a souvislost s řízením vztahů se zákazníky

The identification of customer needs, requirements and expectations for customer relationship management
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá identifikací potřeb, požadavků a očekávání zákazníků (dále jen PPO) a souvislostmi s řízením vztahů se zákazníky. Popisuje důležitost obou procesů jak pro velké, tak i pro malé podniky. Cílem první části je vytvoření metodiky pro zjišťování PPO zákazníků a pro řízení vztahů se zákazníky malých internetových obchodů, kde jsou podrobně rozebrány jednotlivé nástroje. Ve …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the identification of customer needs, requirements and expectations (hereinafter referred to as NRE) and expectations for customer relationship management. It describes the importance of both processes for large and small businesses. The goal of the first part is developing a methodology for identification of NRE customers and for managing customer relationships of small …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní