Bc. Magdaléna Lesonická

Bakalářská práce

Identifikace potřeb, požadavků a očekávání zákazníků a souvislost s řízením vztahů se zákazníky

The identification of customer needs, requirements and expectations for customer relationship management
Anotace:
Práce je zaměřena na hledání souvislostí mezi mírou odchodovosti klienta banky, měřenou za určité období a tím, zda se tato odchodovost váže k reklamaci či stížnosti, kterou klient bance ve stejném období předá. Dále ve své práci odhaluji spojitost mezi spokojeností klienta a tím, zda je klientova spokojenost ovlivněna kladným nebo záporným vyřízením reklamace či stížnosti ze strany banky. Na základě …více
Abstract:
The work is focused on a finding connections between the clients who left the bank, measured in a certain period and whether these churn rate binds to the clients who submitted a claim or complaint to the bank, for the same time period. Further reveals the connection between client satisfaction and whether customer satisfaction is influenced by a positive or negative response to the claim or complaint …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní