Petra BENÍŠKOVÁ

Bakalářská práce

Environmentální senzitivita u dětí předškolního věku na Sokolovsku

Environmental sensitivity among preschool-aged childern in the Sokolov region.
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je environmentální senzitivita předškolních dětí na Sokolovsku. Tato práce má empirický charakter. Cílem práce je objasnění otázky: Co ovlivňuje environmentální postoje dětí v mateřské škole? V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy: senzitivita, environmentální výchova, ekologie, životní prostředí, něco málo z historie, cíle a výstupy environmentální výchovy v RVP …více
Abstract:
The subject of the thesis is the environmental sensitivity among preschool-aged children in the Sokolov region. This thesis has empiric character. The work aims to clarify the following issue: What influences the environmental attitude of children in kindergarten? Basic terms such as sensitivity, environmental education, ecology,environment, history, early learning goals and outputs of environmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Kroufek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENÍŠKOVÁ, Petra. Environmentální senzitivita u dětí předškolního věku na Sokolovsku. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta