Bc. Aneta Krůpová

Diplomová práce

Foreign Language Anxiety in Speaking Activities: Students' Perspectives

Foreign Language Anxiety in Speaking Activities: Students' Perspectives
Anotace:
Tato práce zkoumá téma úzkosti z cizích jazyků a její vliv na učení se cizího jazyka. Práce se snaží zjistit, jaké jaké faktory vyvolávají u studentů úzkost, především během aktivit zaměřených na mluvení, a v čem se liší zkušenost dospělých studentů a studentů středních škol. Kvalitativní průzkum využívá dotazníkového šetření a rozhovoru se studenty s vyšším stupněm úzkosti. Výsledky potvrdily, že …více
Abstract:
The thesis examines foreign language anxiety and its effect on foreign language learning. Specifically, it seeks to identify the sources of foreign language anxiety during speaking-oriented activities and to find a difference between adult learners and secondary school students and their anxiety level. A qualitative study, which combinens a questionnaire with interviews with anxious students, has confirmed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Linda Nepivodová
  • Oponent: PhDr. Simona Kalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy