Michelle LeComte

Bachelor's thesis

Enhancing language teaching and learning with technology for communicative competence

Enhancing English language teaching/learning for communicative competence with technology.
Abstract:
Digital technologies have impacted the way that most people live, work, and study in the 21st century. These technologies have greatly impacted and influenced the expected key competencies for modern learning and modified the classrooms of many language teachers. The purpose of this thesis is to examine how a language teacher can best design tasks, keeping all the necessary aspects in mind. The theoretical …more
Abstract:
Digitální technologie dvacátého prvního století ovlivnily způsob, jakým lidé žijí, jejich práci i studium.Tyto technologie značně ovlivňují očekávané klíčové kompetence moderního vzdělání a modifikují třídy mnoha učitelů jazyků. Cílem této práce je prozkoumat, jak může učitel jazyka nejlépe navrhnout úkoly s tím, že bere ohledy na nezbytné aspekty. Teoretická část analyzuje tři hlavní komponenty současné …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LeComte, Michelle. Enhancing language teaching and learning with technology for communicative competence . Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Specialisation in Educational Sciences / English for Education