Bc. Petra Váňová

Bachelor's thesis

Direkt marketing - šíření reklamy přes internet

Direct marketing - propagation of advertisement on internet
Anotácia:
Téma této bakalářské práce je „Šíření reklamy přes internet.“ V teoretické části jsou popsány způsoby, které lze v současnosti využít k propagaci firmy virtuální cestou. Možností je celá řada, patří mezi ně direkt e-mail, proužková reklama, sponzorované či nesponzorované odkazy ve vyhledávačích, advergaming, blogy, kontextová reklama, video reklama, virtuální komunity a v neposlední řadě nově se rozvíjející …viac
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is the "propagation of advertising on the Internet." In the theoretical section it describes the different methods which are currently be used to promote the business of virtual channels. There are a wide range, including direct e-mail, banner ads, sponsored or non-sponsored links in search engines, advergaming, blogs, contextual ads, video ads, virtual communities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedúci: Ing. Anna Kočová
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication