Mgr. Eva Svobodová, DiS.

Diplomová práce

Analýza institucionální podpory integrace cizinců na trh práce v regionu Brno-město a Brno-venkov

Analysis of institutional support for integration of foreigners into the labor market in the region Brno-city and Brno-rural areas
Anotace:
Autorka diplomové práce: Mgr. Eva Svobodová Vedoucí diplomové práce: Mgr. et Mgr. Hana Pořízková Instituce: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně Název práce: Analýza institucionální podpory integrace cizinců na trh práce v regionu Brno-město a Brno-venkov Počet slov: 20 386 Tématem diplomové práce je institucionální podpora integrace cizinců ve zvoleném regionu. Cílem práce je zodpovězení …více
Abstract:
Author of thesis: Mgr. Eva Svobodová Head of thesis: Mgr. et Mgr. Hana Pořízková Institution: Faculty of social studies, Masaryk University in Brno Name of thesis: Analysis of institutional support for integration of foreigners into the labor market in the region Brno-city and Brno-rural areas. Number of words: 20 386 The thesis deals with the institutional support for the integration of foreigners …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Hana Křivdová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií