Mgr. Pavla Matějková

Diplomová práce

Pozitiva a negativa sdíleného řízení - závaznost metodických pokynů a metodických příruček Evropské komise

Positive and Negative Aspects of Shared Management - Commitment of Methodological Guidelines and Methodological Manuals of the European Commission
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá systémem sdíleného řízení, jeho pozitivy a negativy, a to především s ohledem na současné programové období 2014-2020. Cílem práce je poukázat na chyby v tomto systému a následně potvrdit či vyvrátit hypotézu, zda je možné chybovost tohoto systému snížit, popř. navrhnout, jakými nástroji je možné chybovost snížit. Součástí práce je představení fondového hospodaření a …více
Abstract:
This thesis looks at the shared management system along with its positives and negatives, focusing especially on the programming period of 2014-2020. Main goal of the paper is to point out issues with this system and subsequently confirm or rebut the hypothesis that its error rate may be lowered; possibly suggest the tools with which to do so. Section of the paper introduces fund management and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta