Mgr. Pavla Matějková

Master's thesis

Pozitiva a negativa sdíleného řízení - závaznost metodických pokynů a metodických příruček Evropské komise

Positive and Negative Aspects of Shared Management - Commitment of Methodological Guidelines and Methodological Manuals of the European Commission
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá systémem sdíleného řízení, jeho pozitivy a negativy, a to především s ohledem na současné programové období 2014-2020. Cílem práce je poukázat na chyby v tomto systému a následně potvrdit či vyvrátit hypotézu, zda je možné chybovost tohoto systému snížit, popř. navrhnout, jakými nástroji je možné chybovost snížit. Součástí práce je představení fondového hospodaření a …more
Abstract:
This thesis looks at the shared management system along with its positives and negatives, focusing especially on the programming period of 2014-2020. Main goal of the paper is to point out issues with this system and subsequently confirm or rebut the hypothesis that its error rate may be lowered; possibly suggest the tools with which to do so. Section of the paper introduces fund management and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta