Bc. Jaroslav Blaško

Diplomová práce

Nové trendy v riadení ľudských zdrojov vo vybranej organizácii

The nnew trends in the management of human resources in the selected organization
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of human resources management in a selected organization with an emphasis on new trends in the analyzed area. The main objective of this thesis is based on theoretical approaches to analyze human resources management in a particular organization in order to identify the strengths and weaknesses of this system and possibilities for their improvement. The subject …více
Abstract:
Diplomová práca sa venuje problematike riadenia ľudských zdrojov vo vybranej organizácii s dôrazom na nové trendy v analyzovanej oblasti riadenia. Hlavným cieľom práce je na základe teoretických prístupov, analyzovať riadenie ľudských zdrojov v konkrétnej organizácii s cieľom odhaliť silné a slabé stránky tohto systému a následne navrhnúť možnosti jeho zlepšenia. Predmetom výskumu diplomovej práce …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Paľa, PhD.
  • Oponent: Ing. Viera Šukalová, EURING,PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK