Bc. Michaela Podhájecká

Bachelor's thesis

Nezaměstnanost v České republice vs. nezaměstnanost v okrese Rychnov nad Kněžnou

The Unemployment in the Czech Republic vs. The Unemployment in District of Rychnov nad Kněžnou
Abstract:
Tato práce bude sloužit pro uvedení do problematiky nezaměstnanosti v České republice. Cílem je porovnat vývoj nezaměstnanosti v České republice jako celku s vývojem nezaměstnanosti v okrese Rychnov nad Kněžnou v letech 2005 2015. První část je věnována teoretickému i praktickému pohledu na základní pojmy nezaměstnanosti s uvedením charakteristiky trhu práce České republiky a státní politiky zaměstnanosti …more
Abstract:
This work will serve for understanding of unemployment in the Czech Republic. The aim is to compare of evolution of unemployment in the Czech Republic with unemployment in the district of Rychnov nad Kněžnou in the years 2005 - 2015. The first part covers basic terminology generally used in regards to unemployment as well as its theoretical and practical aspects. This part also gives description of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Jan Černohorský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Podhájecká, Michaela. Nezaměstnanost v České republice vs. nezaměstnanost v okrese Rychnov nad Kněžnou. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní